نسخه آزمایشی
۷۰ بازدید

دانش آموختگانی که در پذیرش قبلی نسبت به اخذ و گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت اقدام نموده اند و در پذیرش جدید به دلیل عدم نیاز برای گذرااندن درس مذکور با مشکل سقف تعداد واحد برای دانش آموختگی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه مواجه شده اند در جهت حل مشکل ایندسته از دانشجویان در دومین جلسه کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاه با معادلسازی درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش ۲ واحد در سامانه جامع آموزشی دانشگاه موافقت شد.

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا